Onderzoeksvragen Zitdatzo?

Leerlingen zijn nieuwsgierig en willen de wereld leren kennen en begrijpen. Daarom kunnen ze goede vragen stellen. En vragen vragen om een antwoord! Zitdatzo? helpt leerlingen met het leren zoeken naar informatie. Zitdatzo? kan op verschillende manieren worden toegepast in het onderwijs, bijvoorbeeld als klassikale oefening op vaste tijden, of als extra uitdaging wanneer een leerling de basisstof af heeft.