bas materialen

Bas-project

Het Bas-project bestaat uit verschillende onderdelen, die samen een volledig programma vormen voor de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De ontwikkelingsgebieden die in het project worden behandeld zijn taal, voorbereidend rekenen, wereldoriëntatie, sociaal-emotionele ontwikkeling en (senso)motoriek.