Algemene informatie

Introductie Onderzoeksvragen Zidatzo?

Leerlingen zijn nieuwsgierig en willen de wereld leren kennen en begrijpen. Daarom kunnen ze goede vragen stellen. En vragen vragen om een antwoord! Zitdatzo? helpt leerlingen met het leren zoeken naar informatie. Zitdatzo? kan op verschillende manieren worden toegepast in het onderwijs, bijvoorbeeld als klassikale oefening op vaste tijden, of als extra uitdaging wanneer een leerling de basisstof af heeft.

 

Uitgangspunten

Nieuwsgierigheid en belevingswereld

Leerlingen zijn voortdurend op zoek om zichzelf en de wereld om hen heen te leren kennen en te verkennen. Die ontwikkelingsbehoefte is uitgangspunt voor zitdatzo? Vanuit de vragen die leerlingen stellen, gaan ze aan de slag met het zoeken naar en het verwerken van informatie. Door vanuit de belevingswereld van de leerlingen te werken is er sprake van een intrinsieke motivatie, wat maakt dat ze openstaan voor leren en ontwikkeling. En dat ze dat doen met plezier.


Welke vaardigheden vraagt de maatschappij?

In de huidige maatschappij is informatie verwerken één van de belangrijkste vaardigheden geworden. Het vinden van de juiste informatie, het afbakenen van informatie, het bepalen van de kern van de informatie en deze verwerken in een presentatie. Leerlingen oefenen deze vaardigheden bij zitdatzo? Zo krijgen de leerlingen vaardigheden mee die zij de rest van hun leven in verschillende situaties kunnen toepassen.


Diversiteit in leren

Niet iedereen leert hetzelfde. En niet iedereen leert op dezelfde manier. Belangrijk in de opzet van zitdatzo? is dat leerlingen in hun eigen tempo op hun eigen manier leren. Daarbij heeft de leerkracht een begeleidende, stimulerende en coachende rol. De leerling leert door zelf informatie te vinden en aan anderen over te dragen.