Max zelfstandig speelleermateriaal

Een uniek zelfcontrolerend leermiddel bestaande uit een spelbord en kaartensets. Bij Max staan de opgave, het antwoord en de controle op één en dezelfde regel. De kinderen tekenen of schrijven direct naast de opgave met de Max marker de antwoorden op een verwisselbare, afwisbare, transparante antwoordstrook en controleren door het klepje open te doen.

Voor de aanschaf van de bijbehorende spelborden verwijzen we u naar de uitgever: https://www.k2-publisher.nl/pnl/materialen/max/max-spelbord-en-benodigheden/max-5000.html